Kontakt

 

Styrelsen

Anders Malmberg   Ordförande   malmberg.anders@telia.com   0704-496136
Kent Tofft   V.ordförande   kent@tofft.com   0708-130026
Per Hult   Sekreterare   per.go.hult@gmail.com   0735-002353
Göran Karström   Kassör   rtv.focus@yahoo.com   0739-331516
Sten Nilsson   Bigårdsförman      0435-441090
Karl Henrik Jansson   Medlemsvårdare   asbobee@live.se   0727-348732
Bengt Svensson   Ledamot      0704-051252

 

Honungsbedömningskommité

Kent Tofft   Sammankallande   kent@tofft.com   0708-130026


a
a
a
a