Har hänt…

Då vi samlades för årets första möte i slutet av januari diskuterades upplägg av årets verksamhet och allmänt om det kommande årets bisäsong.

I februari startade årets nybörjarkurs med ett tjugotal deltagare som har blandad erfarenhet av biodling, några som haft bin några år och andra som är nybörjare på riktigt. Tio träffar är inplanerade.

Februari månads medlemsmöte hölls en kylslagen tisdagskväll i föreningsbigården. Kvällens ämne var vaxhantering och att smälta föreningens kasserade vaxkakor. Vi hade svårt att få upp värmen för vaxsmältningen men höll värmen själv med kaffe och honungsmacka. Vår bigårdsföreståndare Sten avslutade arbetet när värmen återkommit.

Vid Skånedistriktets årsmöte representerade Anders, Kent och Karl-Henrik föreningen. Efter årsmötet hölls föredrag av Johan Lang.

Vid vårt möte den 27:e mars hade vi besök av Bengt Nihlgård som föreläste om pollinerande insekter och hur människan påverkat insekternas livsmiljö genom förändring av landskapet och bruk av bekämpningsmedel. Vi var ca tjugo personer som fick detta föredrag till livs med somriga bilder på blommor och bin. Vid hemgång möttes vi av nyfallen snö och ett vitt vinterlandskap.

Skånedistriktet anordnade ordförandeträff den 17:e april där bland annat kurser, föreningsbigårdar, GDPR och lagstiftning runt smittskydd diskuterades. Anders och Kent deltog.

Vid mötet i april månad gästades vi av Lars Rosenqvist som berättade om bibröd som kosttillskott. En resa i Baltikum, där det är vanligare att ta tillvara biodlingens alla produkter, ledde till skördning av bibröd. Frysta vaxkakor slås itu i en tröska där vax och bibröd separeras innan torkning. Bibrödet är både protein- och vitaminrikt förutom för vitamin B12.
Som kassör i Skånedistriktet berättades det om kommande aktiviteter och även att bedriva biodling i företagsform.

Den 2:a maj var sista kurstillfället för nybörjarkursen där Klas-Göran blev förärad blommor, ädel dryck och presentkort av både förening och kursdeltagare.

Under sommaren har vi träffats i föreningsbigården på tisdagskvällarna fram till den sista tisdagen i augusti då det var avslutning med korvgrillning.