Om föreningen

Norra Åsbo Biodlareföreningen är Kristianstad läns äldsta biodlareförening. Det första sammanträdet ägdes rum i Röstånga folkskola den 26 mars 1894 och då bildades ”Röstånga med omnejds biodlareförening”. Första uppdraget styrelsen fick var ”att skaffa underrättelse om var man fördelaktigast gör inköp av konstgjorda bikakor”.

Sen dess har föreningen haft olika namn:

1897: ”Klippan-Röstångatraktens Biodlareförening”
1907: ”Norra Åsbokretsens af SABF”
1920: ”Norra Åsbo Lokalavdelning af SBR”

Tyvärr protokollfördes det inte när föreningen fick sitt nuvarande namn ”Norra Åsbo Biodlareförening”.

Årsavgiften för lokal föreningen var vid starten 25 öre och har ökat till att vara idag 50 kronor per medlem. Medlemsantalet var 1894 nära 40, under kriget steg det till 290 och idag är det ett 60-tal medlemmar.